Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z usług firmy LUCRE Anna Toczydłowska, ul. Lipowa 4, 15-427 Białystok, zwanej w dalszej części także sprzedającym pod adresem www.bulkazmaslem.eu.

Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczanie swoich danych osobowych w bazie www.bulkazmaslem.eu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Zamawiający, w rozumieniu niniejszego regulaminu, to osoba korzystająca z usług sprzedającego.

Regulamin uważany jest za obowiązujący do czasu opublikowania na obecnej stronie nowego, bez osobnego powiadamiania użytkowników.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Zasady ogólne

Bułka z Masłem jest otwarta od poniedziałku do niedzieli, za wyjątkiem wybranych świąt i dni ustawowo wolnych.

Składanie i realizacja zamówień:

 • Zamawiający może składać zamówienia telefonicznie lub online.
 • Odbierane będą wyłącznie telefony niezastrzeżone.
 • Zamówienia przyjmujemy od godziny 16:00 do godziny 22:00 (pon-czw, ndz), 23:30 (pt-sob) – w godzinach otwarcia pizzerii.
 • Zamawiający ma możliwość wyboru trybu dostawy, możliwie najszybciej lub na wybraną godzinę.
 • Autentyczność wybranych zamówień telefonicznych może być dodatkowo weryfikowana telefonem zwrotnym od sprzedającego.
 • Zakupione towary są dostarczane na adres zamawiającego.
 • Termin realizacji zamówienia wynosi do 2 godzin w przypadku dowozu, może jednak ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od pracowników Polisz Pizza.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia budzącego wątpliwość naszego pracownika, w przypadku awarii sprzętu, braków w oferowanym asortymencie lub przy bardzo dużym nasileniu ruchu.
 • Numer telefonu zamawiającego, który złoży fikcyjne zamówienie lub nie dokona płatności w wymaganej wysokości, nie będzie obsługiwany w przyszłości.

Ceny, promocje i płatności

 • Ceny asortymentu będącego w ofercie sprzedającego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Przedstawione ceny i promocje mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia oraz być ograniczone czasowo i ilościowo.
 • Koszty dostawy są pokrywane przez nabywcę, chyba że obowiązuje odpowiednia promocja z nich zwalniająca.
 • Zamawiający, chcący skorzystać z wybranej promocji, zobowiązany jest do poinformowania o tym sprzedającego w trakcie składania zamówienia.
 • Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności gotówkowej lub kartą kredytową bezpośrednio przy odbiorze dowożonego towaru.
 • Dostawca zamówień Polisz Pizza ma przy sobie gotówkę w wysokości równej różnicy między kwotą do 100 zł, a wartością złożonego zamówienia.
 • Zamiar dokonania płatności banknotami o nominałach wyższych niż 50 zł prosimy zgłaszać sprzedającemu w trakcie składania zamówienia.

Dane osobowe
Reklamacje

Zamawiający nie ma prawa do odstąpienia od umowy po złożeniu zamówienia.
Ewentualne reklamacje należy zgłaszać telefonicznie w dniu zamówienia.